Welkom   Particulieren   Ondernemers   Contact

Welkom


Welkom bij 10e penning administraties, het in 2006 geopende belastingadvies- en administratiekantoor
van Antoinette Wijnschenk Dom te Maartensdijk.


Tiende penning is de naam van het meest omstreden onderdeel van het nieuwe belastingstelsel dat Alva in de Nederlanden wilde invoeren om de staatsfinanciën te saneren. Tegen onder meer deze belasting werd ernstig bezwaar gemaakt. Toen Alva in 1572 tot de heffing wilde overgaan, stuitte hij op verzet in alle gewesten. Er werden deputaties naar Spanje gezonden om de afschaffing van de tiende penning te vragen. Alva wachtte de terugkomst van de deputaties niet af; eind mei 1572 ging hij in op het voorstel van de Staten, de tiende penning te vervangen door een bede van twee miljoen gulden. De tiende penning was een oorzaak van de Opstand, het begin van de Tachtigjarige Oorlog.


In deze tijd wordt een verschil van mening over belastingen anders uitgevochten. De inzet van 10e penning administraties is er niet minder om.


10e penning presentatie


10e penning administraties - KvK Utrecht 30212476 - Btw-id NL001504207B15 - Privacy verklaring